اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری
49 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) » پاییز 1373 - شماره 1 »(21 صفحه - از 127 تا 147)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مال, (قوام) زندگی است واگر درست از آن استفاده شود, منشأ خیر و سعادت برای انسان می گردد و اگر ناصحیح و غیر مشروع به کار گرفته شود, موجب هلاکت ونابودی خواهدبود.ازاین روی, استفاده های ناروا و تصرفات ظالمانه و غاصبانه در اموال و از بین بردن حقوق دیگران, معاملات ضرری و غرری, رشوه, ربا و در یک کلام (اکل مال به باطل) به معنای عام و وسیع آن , سبب هلاکت و نابودی مردم و از هم گسستگی جامعه اسلامی است. جامعه ای که افراد آن , به راحتی حقوق یکدیگر را زیرپا می گذارند و آزمندانه در اموال دیگران تعدّی می کنند و در پی کسب درآمد فزونتر هستند بی هیچ پروایی در حرام وحلال آن تیشه به ریشه زندگی سالم و حیات طیّبه امت می زنند. در حقیقت, هم خود را به نابودی می کشند وهم دیگران را. زیرا کشتی را سوراخ می کنند که خود بر آن سوارند. آمدن جمله: (ولا تقتلوا انفسکم) در ذیل آیه: (لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل1), اشاره ای گویا به همین واقعیّت است2. در منابع اسلامی, به موازات تاکید...