اصل نخستین در برخورد با غیر مسلمان
47 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) » زمستان 1376 - شماره 14 »(26 صفحه - از 81 تا 106)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در اصل روا بودن گردش گری و جهانگردی, بحثی نیست, بلکه براساس رهنمودهای فراوانی که در منابع دینی وجود دارد مسلمانان به سیروسیاحت در روی زمین تشویق نیز شده اند.1 مردم نیز به فراخور تواناییها و ابزاری که در اختیار داشته اند به انگیزه های گوناگون, همانند فراگیری دانش, تجارت, دیدن جاهای دیدنی طبیعی و آثار بر جای مانده از اقوام پیشین به گردش گری در جاهای گوناگون زمین می پرداخته اند. در عصر حاضر هم برابر پیشرفت همه جانبه ای که در زندگی بشر پدید آمده است و وسایل مسافرت و گردش گری بسیار آسان تر شده, جهانگردی و سیاحت نیز به گونه ای چشمگیر گسترش یافته است. امروز با اهمیتی که مسأله جهان گردی بویژه درابعاد فرهنگی و اقتصادی پیدا کرده...