خرید و فروش مردار
53 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) » پاییز 1373 - شماره 1 »(28 صفحه - از 165 تا 192)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در اصل حرمتِ خرید و فروش (مردار), اجمالاً, بحثی نیست. مشهور فقها, خاصه و عامه, بدان فتوا داده اند. علاّمه1, نراقی2 و....3 ادعای اجماع کرده اند. شیخ طوسی, (مردار) را قابل تملک هم نمی داند4. نراقی می نویسد: (منها المیتة وحرمة بیعها و شرائها والتکسب بها اجماعی وفی التذکرة علیه الاجماع وفی المنتهی اجماع العلماء کافة, بل یحرم جمیع وجوه الاستمتاع بها...)5 از جمله نجاسات, مردار است. فقها, در حرمت خرید و فروش و کاسبی با آن, اجماع دارند. در تذکره, ادعای اجماع شده است و در منتهی ادعای اجماع همه علما. بلکه هرگونه بهره وری از (میته) حرام است. نکته در خور بحث, این که: آیا در شرع, فقط نهی از خرید و فروش (مردار) شده, یا نه, هرگونه استفاده ای از آن, نهی دارد؟