پیوند و خرید و فروش اجزای بدن
49 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) » پاییز 1373 - شماره 1 »14 صفحه - از 201 تا 214)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پیشرفت دانش پزشکی, موجب شده که پیوند اعضاء, ترمیم پوست, مو, استخوان و... به سهولت انجام پذیرد. در بسیاری از نقاط جهان, پیوند کلیه, قلب, کبد, معده, روده و... انجام می گیرد. در پیوند این اعضاء, گاه از اجزای بدن خود مریض استفاده می شود, مثل برداشتن قطعه ای از پوست, استخوان, مو, روده و... و پیوند آنها به قسمتهای آسیب دیده. گاه, از اجزای بدن حیوانات استفاده می شود, مثل گذاردن چشم سگ, به جای چشم فاسد انسان و... گاه, از اجزا و اندام مردگان بهره می برند. گاه اجزا و اعضای بدن انسان زنده ای, که نبود آن حیات وی را به خطر نمی اندازد, جدا می گردد و به بدن بیمار پیوند زده می شود, مثل برداشتن یکی از کلیه های فرد سالم و پیوند آن به فردی که هردو کلیه خود را از دست داده است. صورت اول, مشکلی ندارد. استفاده از اجزای خود بیمار در ترمیم ضایعات جسمی و جا به جایی آنها. صورت دوم, ظاهراً اشکالی ندارد...