بهره وری از اشیا نجس
60 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) » پاییز 1373 - شماره 1 »(8 صفحه - از 193 تا 200)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
متنجسها, بر دوگونه اند: 1 . آنهایی که قابلیت تطهیر دارند, مانند: لباس, کفش, فرش و... 2 . آنهایی که قابلیت تطهیر ندارند مانند, روغن, شیر, شیره انگور و...1 فقها, استفاده از دسته اوّل را مباح و خریدوفروش آنها را مجاز شمرده اند. در مورد دسته دوم مشهور, نظر مخالف دارند, مگر در مواردی که شارع استثناء کرده است. در حقیقت, متنجسی که قابلیت تطهیر ندارد, بمانند اشیای نجس و اعیان نجسه است. بر این نظریه, سه دلیل اقامه کرده اند: